استفاده از وزن بدن در تمرینات:

 

heading-group-fitness-20
بر خلاف تصور کسانی که TRX  را با ماهیت کشسانی میشناسند ،این وسیله هیچگونه قابلیت کشسانی ندارد و در تمامی تمرینات شما از وزن بدن خود یعنوان وزنه استفاده میکنید که این باعث میشود شما بتوانید در هر مرحله ای از تمرین شدت حرکات را برای خود سخت یا اسان نمایید .