تمرین بدون نیاز به وسیله دیگر:
همانطور که میدانید در تمرینات بیشتر رشته های ورزشی شما نیاز به چندین وسیله مختلف برای تمرین دارید .مثلا اگر شما بخواهید تمرینات ورزش پرورش اندام را انجام دهید برای هر قسمت از بدن نیاز به یک دستگاه یا چند دستگاه مختلف دارید : برای تقویت پاها ،دستگاه جلو پا و پشت پا – برای تقویت بازوها ،هالتر و وزنه – و غیره
ولی با داشتن تنها یک ست بند TRX  شما میتوانید بیش از ۱۰۰۰ حرکت ورزشی را انجام دهید.