سازه TRX راه حلی مناسب و ایمن ترین وسیله جـــهت تــمرینات گــروهی ایــن رشــته ورزشی مــیباشد.

مشکلاتی که امروزه باشگاه داران با آن مواجه هستند، تعدد جابجایی و نداشتن زمان کافی برای تجهیز رشـــته ورزشــی TRX در بـــاشـــگاه اســت.

سازه TRX بعلت سهولت در نصب و قابل حمل بودن توانسته این دو مــشکل بـــزرگ را بــر طــــرف نــماید.

این سازه به گونه ای طراحی شده است که شما میتوانید قطعات آنرا در مدت زمان کمتر از یک ساعت بدون نیاز به تخصص و ابزار خاص به یکدیگر متصل نمایید و یا در شرایطی که نیاز به جابجایی باشد براحتی آنرا به محل جدید انتقال دهید.

رعایت نمودن تمامی استانداردها در ساخت این سازه سبب میشود که در هنگام تمرین TRX با این سازه فشار کمتری به بند وارد شده و در نتیجه طول عمر بند TRX افزایش میابد.

سازه GRADE B اقتصادی ترین مدل سازه TRX میباشد که در اندازه های ۲ متری به بازار عرضه میشود.

این نوع سازه  قابلیت اتـصال با پیچ و مهره تا طول  ۸ مــتر بـر روی یــک سـت پــایه را دارد.

به زودی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.